company_intr_bg04

සහතිකය

ප්‍රකාශන හිමිකම් සහතික පත්‍ර 6ක්-01 (1)

ප්‍රකාශන හිමිකම් සහතිකය 1

ප්‍රකාශන හිමිකම සහතිකයේ කොටස් 6ක්-01 (2)

ප්‍රකාශන හිමිකම් සහතිකය 2

ප්‍රකාශන හිමිකම සහතික පත්‍ර 6ක්-01 (3)

ප්‍රකාශන හිමිකම් සහතිකය 3

ප්‍රකාශන හිමිකම සහතිකයේ කොටස් 6ක්-01 (4)

ප්‍රකාශන හිමිකම් සහතිකය 4

ප්‍රකාශන හිමිකම සහතික පත්‍ර 6ක්-01 (5)

ප්‍රකාශන හිමිකම් සහතිකය 5

ප්‍රකාශන හිමිකම සහතික පත්‍ර 6ක්-01 (6)

ප්‍රකාශන හිමිකම් සහතිකය 6

CE අයිස් යන්ත්රය

CE අයිස් යන්ත්රය

ISO

ISO

වෙළඳ ලකුණු ලියාපදිංචි සහතිකය

වෙළඳ ලකුණු ලියාපදිංචි සහතිකය

රික්ත සිසිලන යන්ත්‍රය-MD

රික්ත සිසිලන යන්ත්‍රය-MD

ශීත ගබඩා ස්ථාපනය කිරීමේ සුදුසුකම් 1

ශීත ගබඩා ස්ථාපනය කිරීමේ සුදුසුකම් 1

ශීත ගබඩා ස්ථාපනය කිරීමේ සුදුසුකම් 2

ශීත ගබඩා ස්ථාපනය කිරීමේ සුදුසුකම් 2